Inspiratie

Moodboards Inspiratiecafé Duurzame Vogelbuurt
Tijdens het inspiratiecafé wisselden bewoners ideeën uit op basis van moodboards die medewerkers van verschillende partners in de wijk hadden gemaakt.

Verhalen van bewoners
Afgelopen maand hebben we verschillende bewoners van de wijk gesproken over hun ideeën voor een duurzame Vogelbuurt.

Filmpjes

Websites / folders