Vogelparadijs

Trots op de Vogelbuurt!

De grondige renovatie van de wijk zal heel wat voeten in de aarde hebben. De werkgroep Vogelbuurt Vogelparadijs wil ervoor zorgen dat als dit is afgerond wij een mooiere, meer duurzame en nóg vogelvriendelijkere wijk zijn geworden. Want een wijk waar vogels graag komen is een wijk waar mensen fijn wonen!

De eerste indruk van de Vogelwijk is op dit moment wat ‘versleten’ en ‘afgemat’. Dat kan anders! De Vogelbuurt bestaat uit een heleboel hofjes die heel knus en groen zijn. Dat moeten we behouden en zelfs versterken! We weten allemaal dat de grondige renovatie van de wijk heel wat voeten in de aarde zal hebben. De werkgroep Vogelbuurt Vogelparadijs wil ervoor zorgdragen dat, als dit is afgerond, wij een mooiere, meer duurzame en nóg vogelvriendelijkere wijk zijn geworden.

Want een wijk waar vogels graag komen, is een wijk waar mensen fijn wonen!
Daarom willen wij graag:

 • 100% behoud van de huidige hoeveelheid groen in en om de wijk en de groene ‘kraag’ om de wijk vergroten ten bate van de biodiversiteit in de Vogelbuurt.
 • De waterpartijen van de Vogelbuurt een meer organisch karakter geven met natuurvriendelijke oevers door middel van onderwaterbeschoeiing en een meer diverse beplanting.
 • Deze groene openbare ruimte om de Vogelbuurt heen voorzien van mogelijkheden voor vogels, vleermuizen, insecten en vlinders om te broeden, vissen en foerageren.
 • De prachtige groene hoekjes in de Vogelbuurt behouden en nog mooier maken door deze aan te vullen met de juiste en meer diverse beplanting.
 • Een duurzamer maaibeleid opzetten en meer biodiversiteit aanbrengen in een deel van de taluds zodat ingezaaide kruiden en bloemenmengsels de kans krijgen om tot bloei te komen en zich te vermeerderen.
 • Groene parkeerplaatsen creëren door op sommige plaatsen de bestaande parkeerplekken in te richten met grastegels.
 • Bewoners en bezoekers van de Vogelwijk ‘groene’ kennis bieden met een educatieve route langs de straatnamen, speelplekken in vogelthema en door leerzame details te plaatsen bij de speelplekken en andere openbare ruimtes.
 • Gemeenschapszin creëren door activiteiten te organiseren; zoals vogelhuisjes timmeren, een imker uitnodigen, samen houtrillen en vlechtschermen te bouwen in samenwerking met Vogelwacht De Rotta en andere stichtingen.
 • Op een nette manier collectief de overlast van kauwtjes terugbrengen opdat kleinere vogels meer kansen krijgen.
 • Bewoners de optie geven om collectief het ongewild nestelen van kauwtjes onder de dakpannen te laten verhelpen opdat kleinere vogels meer kansen krijgen in de Vogelbuurt.
 • Bewoners collectief de mogelijkheid geven het schuurdak in te richten met sedumbeplanting voor meer groenoppervlak en een betere waterhuishouding in de wijk.
 • Bewoners informatie bieden over het duurzamer en vogelvriendelijker (her) inrichten van de tuin na de renovatie in samenwerking met de Vogelbescherming.
 • Iedere bewoner ter afsluiting van de renovatie een aardigheidje bieden in de vorm van een nestkastje, bijenhotel of voederhuisje!
     

We horen graag van u!
werkgroep Vogelbuurt Vogelparadijs

4 thoughts on “Vogelparadijs

 1. Ik zie veel algemene plannen, maar mis het detail niveau en meer specifieke uitwerking… Bv welke speeltuintjes aanpassen, hoe Dan en hoe financieel en speelinvulling. Wij zijn echter zeker voor afwisselende be planting mits giftige besjes of planten niet in de Buurt van speelvelden/loop routes komen…

 2. trekvlot aan brengen bij het water bij de grutto kosten €10000 belachelijk terwijl er voor veilgheid door toenemende inbraken er niets aan de verlichting van de brandgangen cq pad achterzijde huizen naar de tuinen toe daar is geen geld voor

 3. de gemeente heeft de mond vol over de vogelwijk met het motto waar vogels graag komen wonen is een wijk waar mensen graag wonen
  maar er word wel een trekvlot aan de grutto aangelegd waar de vogels meerkoeten elk jaar broeden dit word om zeep geholpen ondanks dat de meeste bewoners hier op tegen zijn word dit doorgedrukt en niet naar bewoners geluisterd
  dit onzalige plan is bedacht door een groepje bewoners die er zelf niet wonen
  dit word een verstoring van onze rust en de rust en broed gebied van de water vogels bedankt mensen die dit onzalige plan bedacht hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *