Hergebruik van regenwater

  • Dit initiatief is niet verder uitgewerkt tot een plan, dus u kunt hier helaas niet op stemmen.

Een groepje bewoners heeft het initiatief genomen om een plan uit te denken voor een systeem in de wijk waarbij regenwater wordt opgevangen voor duurzaam (her)gebruik in de wijk. Er zijn verschillende varianten van dergelijke systemen mogelijk en het groep heeft uitgezocht wat het beste in de Vogelbuurt zou passen. Hiervoor is ze in gesprek gegaan met de gemeente Lansingerland, het Hoogheemraadschap van Delfland en met externe adviseurs.

Het plan was een infrastructuur te realiseren, waarbij iedere woning in de wijk een aansluiting krijgt op zogenaamd ‘grijs water’. Regenwater is namelijk goed te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet, voor schoonmaakwerkzaamheden, in de tuin en zelfs voor de wasmachine. Het is aan de eigenaren van de woningen of en hoe ze de aansluiting op grijs water voor hergebruik benutten. De aanleg is vergelijkbaar de aanleg van glasvezel in de wijk.

Tijdens het uitwerken van het idee kwamen de initiatiefnemers erachter dat het hergebruik van regenwater een behoorlijk omvangrijk plan is. Voor het realiseren van het project is veel meer tijd nodig dan te tijd die beschikbaar is. Alle plannen voor het ‘Plus-traject’ moeten immers op 1 juni binnen zijn. Ook financiële haalbaarheid, het juridisch eigendom en de verdeling van kosten en baten bleken grote uitdagingen te zijn. Dit alles op deze korte termijn uitzoeken, bleek niet mogelijk te zijn en daarom heeft de groep het afgerond.

Hoewel het voor nu niet haalbaar is om met een uitgewerkt plan te komen, geven de initiatiefnemers wel aan dat ze beschikbaar zijn om mee te denken over het onderwerp op een later moment. Ook als het niet voor de Vogelbuurt is, maar elders in de gemeente. De gemeente bedankt de initiatiefnemers voor al het uitzoekwerk dat ze hebben verricht. En fijn dat ze betrokken willen blijven.

1 thought on “Hergebruik van regenwater

  1. De gemeente zou in ieder geval het idee om bewoners een regenton en een compost ton ter beschikking te stellen kunnen honoreren. Met de gemaakte compost kan men de tuin ophogen. Compost ter beschikking te stellen aan de bewoners voor de ophoging van de tuin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *