Energie

Onder Energie vallen twee initiatieven: Energiecoaches en Voorfinancieren duurzame oplossingen woningen.

  • Beide initiatieven zijn niet uitgewerkt tot een plan, dus u kunt hier niet op stemmen.

Energiecoaches
Een groepje bewoners wilde buurtbewoners opleiden tot energiecoach in de buurt. Dit initiatief is helaas niet verder opgepakt en uitgewerkt. Bewoners die geïnteresseerd zijn om energiecoach te worden kunnen zich aanmelden bij Nieuwe Lansinger Stroom.

Energiecoaches adviseren hun mede-wijkbewoners over energiebesparing. Het zijn inwoners die zelf al enige ervaring hebben met het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Ze krijgen een training en hulpmiddelen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen en per gesprek een (kleine) vergoeding. Kijk voor meer informatie en een profielschets van een energiecoach op www.nieuwelansingerstroom.nl. Aanmelden kan via info@nieuwelansingerstroom.nl.

Nieuwe Lansinger Stroom is een lokale energie coöperatie voor inwoners en bedrijven van Lansingerland. De doelstelling van de coöperatie is om samen met inwoners en bedrijven van Lansingerland het gebruik van fossiele energie terug te dringen en duurzame energieopwekking in Lansingerland mogelijk te maken.

Voorfinancieren duurzame oplossingen woningen
Het idee van dit groepje was de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp door de gemeente te laten voorfinancieren. Het zou dan gaan om een lening waarbij de aflossing afhankelijk is van de energie die je bespaart. Uit overleg met de gemeente bleek dat voorfinanciering als lening gekoppeld wordt aan een persoon, en niet gekoppeld aan de woning. Ook bij andere gemeentes is dit het geval, tenzij het om appartementen gaat. Dan wordt het meegenomen in de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. De initiatiefnemers hebben de voorkeur voor een koppeling van een lening aan de woning. Aangezien dit (nog) niet mogelijk is, is het initiatief hiermee afgerond. De gemeente dankt de initiatiefnemers voor het uitzoekwerk.

De heer Langhout geeft, als initiatiefnemer van het groepje, aan dat hij energiecoach wordt bij de energiecoöperatie Nieuwe Lansingerlanger Stroom. Hij wil graag buurtbewoners in de Vogelbuurt adviseren hoe zij hun energieverbruik kunnen terugdringen. Zijn eigen huis is inmiddels Energie-neutraal (hij betaalt dus geen energiekosten meer). Zijn huis is vergelijkbaar met veel huizen in de buurt. Hij kan heel gericht advies geven. Dat is voor bewoners makkelijker dan je weg zoeken in de veelheid van informatie op het internet. Dus: heeft u vragen of bent u nieuwsgierig hoe u energiekosten kunt besparen? Stuur dan gerust een mail naar de heer Langhout: M.J.Langhout@kpnmail.nl.

Krantenartikel over plan voor speciale lening voor groen huis over plan voor speciale lening voor groen huis dat nu op tafel ligt bij de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord. “De optie voor gebouwgebonden financiering wordt besproken”, zegt hoofdonderhandelaar Diederik Samson.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *