Duurzame initiatieven

Een ‘duurzame plus’ voor de Vogelbuurt
De vervanging van de riolering in de Vogelbuurt en de herinrichting biedt een enorme kans om, aanvullend op de herinrichting, met elkaar duurzame ideeën voor de buurt te bedenken. Duurzame maatregelen als antwoord op de klimaatverandering én ideeën om duurzaam met elkaar samen te leven in de wijk. 

Bewoners hebben voor de zomervakantie met elkaar duurzame initiatieven voor de Vogelbuurt bedacht. In een intensief traject zijn met veel enthousiasme zes initiatieven uitgewerkt. Drie initiatieven met impact op de inrichting openbare ruimte en drie meer sociale initiatieven.Na de draagvlakmeting van juni zijn deze initiatieven tijdens een beeldvormende vergadering op 4 juli door de bewoners aan de raad, wethouder, buurtbewoners en andere belangstellenden gepresenteerd.

We zijn blij dat het college van burgemeester en wethouders alle plannen van de bewoners uit de pilot ‘Duurzame Plus’ heeft goedgekeurd.

Presentatie plannen tijdens beeldvormende avond
Op 4 juli waren zo’n 80 belangstellenden aanwezig bij de presentatie van de zes duurzame initiatieven die Vogelbuurtbewoners voor hun wijk hebben uitgewerkt. De plannen zijn in een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte, wethouder Simon Fortuyn en geïnteresseerde buurtbewoners. Daarna werden de groepjes geïnterviewd door procesbegeleider Annemarie Reintjes waarbij zij wat dieper inging op het doorlopen proces. Na afloop konden de plannenmakers nog het één en ander toelichten tijdens een informatiemarkt waarbij de 6 initiatieven centraal stonden.

De zes initiatieven uit de ‘Duurzame Plus’

  1. Aansprekende speelplekken in de wijk
  2. AED/EHBO
  3. Burendag
  4. Ontmoetingshuis
  5. Tiny Forest
  6. Vogelparadijs

Draagvlakmeting
In de maand juni konden alle bewoners van de Vogelbuurt een peiling invullen om te laten weten wat zij van de plannen vinden. 17% van de huishoudens heeft daarvan gebruik gemaakt. In onderstaand overzicht leest u de uitkomsten daarvan. In het rapport Bewonerspeiling Duurzame Vogelbuurt leest u alle uitkomsten met toelichting.

* Het donkergroene vlakje staat daarbij voor het gemiddeld aantal punten dat een initiatief heeft ontvangen en het lichtgroene balkje staat voor het aantal stemmers dat punten heeft gegeven aan het initiatief.

Aansprekende speelplekken in de wijk
Een gevarieerd speelgebied voor 0 – 12 jaar bij het speelveld Condorweg/Arendshof met natuurlijke uitstraling en natuurlijke materialen. Verder een speelse speurroute door de wijk maken.

AED/EHBO in de Vogelbuurt
Een AED plaatsen op een centrale plek in de wijk en EHBO-trainingen organiseren voor buurtbewoners.

Burendag
Dit jaar willen bewoners in de Vogelbuurt een Burendag organiseren met allerlei activiteiten en een afsluitende barbecue. Zo kunnen buren nog een leuke dag met elkaar hebben voordat de wijk op de schop gaat. En wie weet wat voor leuke contacten er ontstaan!

Ontmoetingshuis in de Vogelbuurt
Een ontmoetingsplek voor en door de bewoners van alle leeftijden. Voor een praatje of aansprekende activiteiten. Goed voor de onderlinge samenhang en de sociale cohesie en voor het tegengaan van eenzaamheid.

Tiny Forest
Van de ruimte aan het water bij de Uilenhof een leuke speel- en ontmoetingsplek maken; een picknickplek onder de grote wilg en een zitplek met speeltoestel. Plekken in de wijk met een natuurlijke, wilde bloemengroei en een ‘blotevoetenpad’ met trekbrug bij de Grutto.

Vogelparadijs: trots op de vogels in de buurt
Van de Vogelbuurt een echte vogelvriendelijke wijk maken door onder andere de groene ‘kraag’ om de wijk vergroten, waterpartijen met natuurvriendelijke oevers en een vlonder aan te leggen, duurzamer maaibeleid, groene parkeerplaatsen, sedum daken, vogelvriendelijke tuinen en het organiseren van ‘groene activiteiten’. Zo wordt de wijk nog vogelvriendelijker. En een wijk waar vogels graag komen, is een wijk waar mensen fijn wonen!

Vlonder aan het water–> ondergebracht bij het initiatief Vogelparardijs, zie hierboven.
Door een vlonder aan te leggen bij de vijver aan de Vogelweg kunnen daar meer activiteiten worden georganiseerd en wordt het een ontmoetingsplek voor de wijk. Je kunt in de zomer makkelijk in je bootje stappen om te varen en in de winter het ijs op stappen. Naast de bloemenperken bij de entree van de wijk ook andere fleurige struiken plaatsen, zodat de plek het hele jaar aantrekkelijk is.

Voortijdig afgeronde initiatieven

 Automatische brandgangen verlichting
‘Intelligente’ verlichting in de donkere brandgangen in de wijk; verlichting die in het donker een zwak schijnsel geeft en feller gaat branden als iemand voorbij loopt. De groep bewoners is bij elkaar gekomen en heeft een lichtplan en offerte opgevraagd voor 105 wandlampen en 4 palen. Het ging om een substantieel bedrag, waardoor de groep de haalbaarheid van het plan laag inschat. Dit initiatief is niet verder uitgewerkt vanwege drukte en andere werkzaamheden van de initiatiefnemers.

Energiecoaches
Bewoners opleiden tot energiecoach in de buurt. Dit initiatief is niet opgepakt en uitgewerkt. Bewoners die geïnteresseerd zijn om energiecoach te worden (medewijkbewoners adviseren over energiebesparing) kunnen zich aanmelden bij Nieuwe Lansinger Stroom via info@nieuwelansingerstroom.nl.

Voorfinancieren duurzame oplossingen woningen
Voorfinanciering door gemeente van zonnepanelen, een warmtepomp, etc. Aflossing afhankelijk van de energie die je bespaart. Voorfinanciering kan als lening gekoppeld worden aan een persoon, niet aan een woning. De initiatiefnemers hebben de voorkeur voor koppeling van de lening aan de woning. Dit is nu niet mogelijk en daarmee is het initiatief afgerond.

Hergebruik regenwater
Een systeem waarbij regenwater wordt opgevangen voor duurzaam (her)gebruik in de wijk, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet. Voor het realiseren van het project dat de initiatiefnemers in gedachten hadden, is overduidelijk veel meer tijd nodig. Dat is helaas niet mogelijk en daarom heeft de groep het afgerond.