Contact

Planning
Het streven is de plannen voor de ‘Plus’ rond de zomer klaar te hebben. De initiatieven die invloed hebben op de herinrichting worden de tweede helft van 2018 ingevoegd in het ontwerpproces openbare ruimte. Andere initiatieven (bijvoorbeeld om het samenleven in de buurt fijner te maken) pakken we met elkaar zo snel mogelijk op. In 2019 gaat, zoals nu staat gepland, de werkelijke uitvoering van vervanging van de riolering en herinrichting van start.

Meer informatie
Informatie over het Inspiratiecafé Duurzame Vogelbuurt en het project:

Contact
Het aanspreekpunt voor dit project is Maarten Soeteman van de afdeling Beheer & Onderhoud van de gemeente Lansingerland. Heeft u vragen, dan kunt u hem bereiken via telefoon 14 010 of een mail sturen naar vogelbuurt@lansingerland.nl.

Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!