Duurzame Vogelbuurt

Nieuws

Win samen met uw buren een waardecheque voor een straatevenement
Tijdens de jaarwisseling genieten we met elkaar van de gezelligheid en van het vuurwerk. Vuurwerk afsteken is voor velen een vast onderdeel van de feestvreugde. Daar hoort natuurlijk ook het opruimen van vuurwerkafval bij. Door de straten zo snel mogelijk schoon te maken, voorkomen we ongelukken op Nieuwjaarsdag. Pak een bezem en ga gezellig op Nieuwjaarsdag met de buren aan de slag om de eigen straat schoon te vegen.

Het samen schoonvegen van jullie straat loont! Lees snel wat u moet doen om kans te maken op de hoofdprijs: een straatevenement ter waarde van € 400.

Definitief Ontwerp
Het ontwerp voor de herinrichting van de Vogelbuurt is inmiddels definitief geworden. In dit Definitief Ontwerp (DO) is een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de erftoegangswegen en de erven. De erftoegangswegen zijn formeler qua inrichting omdat onderscheid is tussen rijbanen, parkeerstroken en voetpaden. De erven krijgen een informeel karakter en worden van tuin tot tuin ingericht als een plein waarop ronde plantvakken ‘gestrooid’ worden. De groene randen van de wijk zijn een kernkwaliteit en zijn optimaal ingericht voor een ‘rondje Vogelbuurt’.

U kunt het Definitief Ontwerp (DO) hier bekijken. Bijbehorende documenten (o.a. profielen, beplantingsplan en bomenplan) vindt u onder het kopje ‘Herinrichting’. Een toelichting op het DO vindt u in nieuwsbrief nr. 7 van december.

Voor een toelichting op het ontwerp kunt u het Filmpje met toelichting bij ontwerp herinrichting Vogelbuurt bekijken.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de initiatieven:

Facebook-pagina
De Vogelbuurt heeft een eigen Facebook-pagina. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en ontwikkelingen in de Vogelbuurt.


Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!