Duurzame Vogelbuurt

Nieuws

Inloopbijeenkomst technische uitwerking DO
Donderdag 7 maart jl. heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis. Hier werd de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) gepresenteerd. Zo’n 70 à 80 geïnteresseerde Vogelbuurt-bewoners kwamen langs. Zij konden de tekeningen bekijken en vragen stellen aan de specialisten die aanwezig waren. Doel van deze bijeenkomst was vooral te laten zien hoe de gemeente, met het ingenieursbureau RIBW, bezig is met de technische uitwerking van het in december gepubliceerde Definitief Ontwerp. Dit ontwerp, dat we met elkaar in een uitgebreid participatieproces hebben opgesteld, is nu omgezet naar contractdocumenten. De technische tekeningen vormen daarvoor de basis. Ook was er tijdens de bijeenkomst ruimte voor inhoudelijke afstemmingsvragen. We kregen vooral veel vragen over de verantwoordelijkheden van eigenaren van koopwoningen, het aansluiten van de nieuwe riolering en de fasering van de werkzaamheden. De gepresenteerde documenten vindt u op de pagina Herinrichting. Ook verwijzen we graag naar de laatste nieuwsbrief voor meer informatie.

Bomen in de Vogelbuurt
In de tweede helft van 2018 hebben we, na het traject van de duurzame initiatieven, gezamenlijk het ontwerp van de herinrichting vormgegeven. Dit traject is met landschapsarchitect Peter Verkade en ingenieursbureau RIBW-Projecten doorlopen. Uiteindelijk is er een Definitief Ontwerp gemaakt. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de inrichting en de riolering van de wijk. Ook wordt de wijk opgehoogd, variërend van 5 cm tot 30 cm. Deze ophoging kan gevolgen hebben voor de bomen. Het doel van het onderhoud is dat de openbare ruimte weer voor minimaal 20-25 jaar op orde is. De nieuwe riolering wordt aangelegd voor de komende 50 à 60 jaar. Vanuit deze wijkaanpak is ook gekeken naar de groenvakken en de bomen. Op de pagina Herinrichting kunt u meer over de bomen in de Vogelbuurt lezen.

Definitief Ontwerp
Het ontwerp voor de herinrichting van de Vogelbuurt is inmiddels definitief geworden. In dit Definitief Ontwerp (DO) is een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de erftoegangswegen en de erven. De erftoegangswegen zijn formeler qua inrichting omdat onderscheid is tussen rijbanen, parkeerstroken en voetpaden. De erven krijgen een informeel karakter en worden van tuin tot tuin ingericht als een plein waarop ronde plantvakken ‘gestrooid’ worden. De groene randen van de wijk zijn een kernkwaliteit en zijn optimaal ingericht voor een ‘rondje Vogelbuurt’.

U kunt het Definitief Ontwerp (DO) hier bekijken. Bijbehorende documenten (o.a. profielen, beplantingsplan en bomenplan) vindt u onder het kopje ‘Herinrichting’. Een toelichting op het DO vindt u in nieuwsbrief nr. 7 van december.

Voor een toelichting op het ontwerp kunt u het Filmpje met toelichting bij ontwerp herinrichting Vogelbuurt bekijken.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de initiatieven:

Facebook-pagina
De Vogelbuurt heeft een eigen Facebook-pagina. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en ontwikkelingen in de Vogelbuurt.


Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!Vogelbuurt nieuwsbrief