Duurzame Vogelbuurt

Hard gewerkt tijdens drukbezocht ontwerpatelier
Nu het college de duurzame bewonersinitiatieven voor de Vogelbuurt heeft goedgekeurd, zijn we in de volgende fase beland. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de riolering en voor de herinrichting. Dinsdag 25 september vond een ontwerpatelier plaats in ’t Manneke. Deze avond konden bewoners meedenken over de herinrichting van de eigen buurt.

Eerste schetsontwerp
Verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn opende de avond. Hij sprak zijn waardering uit voor de komst van de ongeveer 80 bewoners en wenste hen veel succes bij deze volgende fase. Input van bewoners is bij de herinrichting hard nodig, benadrukte hij. Wie weet nou beter wat er speelt in een wijk en waar zaken verbeterd kunnen worden dan de bewoners zelf? Daarna nam procesbegeleider Annemarie Reintjes het van hem over. Aan de hand van een korte presentatie blikte ze terug op het proces en vertelde ze over de opzet van de avond. Landschapsarchitect Peter Verkade presenteerde vervolgens zijn eerste globale ideeën voor de nieuwe inrichting waarin de duurzame plannen al een plekje hadden gekregen. Hij ging tijdens de presentatie van het schetsontwerp in op de hoofdstructuur, de woonerfinrichting en de verschillende speelplekken.

Uiteen in groepen
Vervolgens gingen de bewoners in groepen uiteen om het schetsontwerp te bespreken en verder uit te werken. De wijk werd daarbij in vier kwadranten verdeeld. De thema’s waarover de aanwezigen met hun buurtbewoners in gesprek gingen, waren groen, parkeren, speelplekken, verlichting en verkeer. Na drie kwartier werden de belangrijkste conclusies met elkaar gedeeld. Over het algemeen waren de bewoners heel positief over het eerste schetsontwerp. Vanuit de praktijk van alle dag hadden ze ook nog wat aanvullende opmerkingen en hier en daar een kritische kanttekening.

Inloopavond 30 oktober
De landschapsarchitect kijkt hoe deze input een plek kan krijgen in het ontwerp. Dinsdagavond 30 oktober is er een inloopavond. Dan kunt u het ontwerp en de tekeningen bekijken in het gemeentehuis. Bent u er dan ook (weer) bij?

Wanneer: dinsdagavond 30 oktober
Tijd: vrije inloop tussen 17.00 en 20.00 uur
Waar: gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek
Aanmelden: inschrijfformulier inloopavond 30 oktober!

Facebook-pagina
De Vogelbuurt heeft een eigen Facebook-pagina. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en ontwikkelingen in de Vogelbuurt.


Nieuws

Meer informatie over het project en de initiatieven:

Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!