Duurzame Vogelbuurt

Inloopbijeenkomst presentatie uitgewerkt ontwerp herinrichting
Tijdens de inloopbijeenkomst op 30 oktober in het gemeentehuis van Lansingerland konden bewoners van de Vogelbuurt binnenlopen om het uitgewerkte ontwerp voor de wijk te bekijken.

Op verschillende panelen werden de tekeningen gepresenteerd en konden de bewoners zien hoe de landschapsarchitect alle opmerkingen uit het participatieproces in het ontwerp verwerkt heeft. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Kon u dinsdag 30 oktober niet aanwezig zijn of wilt u nogmaals een blik werpen op de verschillende presentatieborden? Neem dan hieronder een kijkje. Voor een toelichting op het ontwerp kunt u het Filmpje met toelichting bij ontwerp herinrichting Vogelbuurt bekijken.

Hard gewerkt tijdens drukbezocht ontwerpatelier
Nu het college de duurzame bewonersinitiatieven voor de Vogelbuurt heeft goedgekeurd, zijn we in de volgende fase beland. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de riolering en voor de herinrichting. Dinsdag 25 september vond een ontwerpatelier plaats in ’t Manneke. Deze avond konden bewoners meedenken over de herinrichting van de eigen buurt.

Eerste schetsontwerp
Verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn opende de avond. Hij sprak zijn waardering uit voor de komst van de ongeveer 80 bewoners en wenste hen veel succes bij deze volgende fase. Input van bewoners is bij de herinrichting hard nodig, benadrukte hij. Wie weet nou beter wat er speelt in een wijk en waar zaken verbeterd kunnen worden dan de bewoners zelf?

Daarna nam procesbegeleider Annemarie Reintjes het van hem over. Aan de hand van een korte presentatie blikte ze terug op het proces en vertelde ze over de opzet van de avond. Landschapsarchitect Peter Verkade presenteerde vervolgens zijn eerste globale ideeën voor de nieuwe inrichting waarin de duurzame plannen al een plekje hadden gekregen. Hij ging tijdens de presentatie van het schetsontwerp in op de hoofdstructuur, de woonerfinrichting en de verschillende speelplekken.

Uiteen in groepen
Vervolgens gingen de bewoners in groepen uiteen om het schetsontwerp te bespreken en verder uit te werken. De wijk werd daarbij in vier kwadranten verdeeld. De thema’s waarover de aanwezigen met hun buurtbewoners in gesprek gingen, waren groen, parkeren, speelplekken, verlichting en verkeer. Na drie kwartier werden de belangrijkste conclusies met elkaar gedeeld. Over het algemeen waren de bewoners heel positief over het eerste schetsontwerp. Vanuit de praktijk van alle dag hadden ze ook nog wat aanvullende opmerkingen en hier en daar een kritische kanttekening.

Facebook-pagina
De Vogelbuurt heeft een eigen Facebook-pagina. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en ontwikkelingen in de Vogelbuurt.

Nieuws Meer informatie over het project en de initiatieven:

Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!