Duurzame Vogelbuurt

Nieuws

Textielcontainer Condorweg ondergronds
In week 3 (week van 14 januari) vervangt aannemersbedrijf DBT CS de bovengrondse textielcontainer aan de Condorweg (naast de ondergrondse glascontainer). Deze textielcontainer wordt vernieuwd en ondergronds aangebracht. De firma BWaste levert de container. De werkzaamheden hiervoor duren ongeveer een dag en kunnen voor enige overlast zorgen. De bewoners van de Condorweg ontvangen in week 2 een brief met een aankondiging van deze werkzaamheden. Heeft u hier vragen over? Stuurt u dan een mail naar afval@lansingerland.nl of belt u met het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 010 en vraagt u naar de heer T. van der Noll.

Definitief Ontwerp
Het ontwerp voor de herinrichting van de Vogelbuurt is inmiddels definitief geworden. In dit Definitief Ontwerp (DO) is een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de erftoegangswegen en de erven. De erftoegangswegen zijn formeler qua inrichting omdat onderscheid is tussen rijbanen, parkeerstroken en voetpaden. De erven krijgen een informeel karakter en worden van tuin tot tuin ingericht als een plein waarop ronde plantvakken ‘gestrooid’ worden. De groene randen van de wijk zijn een kernkwaliteit en zijn optimaal ingericht voor een ‘rondje Vogelbuurt’.

U kunt het Definitief Ontwerp (DO) hier bekijken. Bijbehorende documenten (o.a. profielen, beplantingsplan en bomenplan) vindt u onder het kopje ‘Herinrichting’. Een toelichting op het DO vindt u in nieuwsbrief nr. 7 van december.

Voor een toelichting op het ontwerp kunt u het Filmpje met toelichting bij ontwerp herinrichting Vogelbuurt bekijken.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de initiatieven:

Facebook-pagina
De Vogelbuurt heeft een eigen Facebook-pagina. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en ontwikkelingen in de Vogelbuurt.


Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!