Duurzame Vogelbuurt

Een ‘duurzame plus’ voor de Vogelbuurt
De vervanging van de riolering in de Vogelbuurt en de herinrichting biedt een enorme kans om, aanvullend op de herinrichting, met elkaar duurzame ideeën voor de buurt te bedenken. Duurzame maatregelen als antwoord op de klimaatverandering én ideeën om duurzaam met elkaar samen te leven in de wijk. Dit is goed voor de wijk en vaak ook goed voor uw portemonnee!

Voor deze ‘Plus’ voor de Vogelbuurt stelt de gemeente maximaal € 300.000,- beschikbaar. Bewoners pakken deze kans! Er is een groot aantal initiatiefnemers die nu met elkaar plannen aan het uitwerken zijn. De gemeente, 3B Wonen, het Hoogheemraadschap, de wijkagent en andere deskundigen helpen waar nodig mee.

Duurzame initiatieven gedeeld tijdens ‘Plus voor de wijk’-wandeling
 Op woensdag 14 maart was er twee keer een ‘Plus voor de wijk’-wandeling. Op deze prachtige lentedag wandelden zo’n 75 bewoners van de Vogelbuurt met elkaar door de wijk. Tijdens de wandelingen vertelden bewoners over hun initiatieven die tijdens het Inspiratiecafé Duurzame Vogelbuurt op 17 februari zijn ontstaan.

De initiatiefnemers vertelden wat ze van plan zijn en lieten zien voor welke locaties zij een plan maken. Mede-wandelaars reageerden op de plannen, stelden vragen stellen, hadden slimme tips en bedachten zelf ook nieuwe ideeën. Er was een levendige uitwisseling en er onderstonden waardevolle gesprekken. Anderen sloten zich aan bij een initiatief.

Enthousiast aan de slag!
Alle initiatiefnemers zijn druk aan het werk om hun initiatieven uit te werken tot concrete plannen. In deze nieuwsbrief vertellen de initiatiefnemers hoe ver ze zijn. Op deze website onder het kopje Initiatieven staan alle initiatieven op een rij. U kunt hier ook reageren op de plannen.

Facebook-pagina
Bewoners hebben een Facebook-pagina voor de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs gemaakt. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en verdere ontwikkelingen in de Vogelbuurt.

Buurt-whatsapp
Tijdens de ‘Plus voor de Wijk’-wandeling vertelde buurtbewoner Nico dat er voor de Vogelbuurt al een Buurt-app is. Hij is daar namens de wijk beheerder van. Het is handig als zo veel mogelijk mensen uit de Vogelbuurt zich daarvoor aanmelden. Aanmelden kan via http://lansingerland.buurttoezicht.nl/buurt-whatsapp/.

Er is ook een filmpje gemaakt vanuit de lucht: Blik vanuit de lucht op de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs

Inspiratiecafé Vogelbuurt een groot succes
Zaterdag 17 februari 2018 was het een drukte van belang bij het Inspiratiecafé Duurzame Vogelbuurt. Zo’n 120 bewoners van de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs waren naar ‘t Manneke gekomen om inspiratie op te doen en met elkaar duurzame ideeën voor de buurt te bedenken. Ideeën op het gebied van energie, water, groen & spelen en samenleven & ontmoeten. In de nieuwsbrief Vogelbuurt en het filmpje blikken we terug op het inspiratiecafé en de duurzame initiatieven die bedacht zijn.

Agenda
De initiatiefnemers presenteren hun plannen op woensdagavond 4 juli aan de raadsleden van de Commissie Ruimte, het College van B&W en geïnteresseerde bewoners. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De presentatieavond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.45 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland. Noteer de datum alvast in uw agenda! Het zou heel leuk zijn als er een grote opkomst is vanuit de wijk.

Nieuws
Meer informatie over het project en de initiatieven:

Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!